• Wyroby metalowe – od producenta | Rapmet
  • Wyroby metalowe – od producenta | Rapmet
  • Wyroby metalowe – od producenta | Rapmet

Firma RAPMET vyrábí gabiony ze svařované drátěné sítě. Gabion má tvar kvádru, jehož stěny se na hranách spojují spirálami, které zaručují vynikající kvalitu a spolehlivost spoje.

Tuhost a pevnost stěn gabionu zvyšujeme výztuhami z drátu.
Použití gabionů:
- výstavba opěrných stěn,
- protierozní ochrana,
- zesilování svahů a náspů, stabilizace terénu,
- prvky malé architektury,
- oplocení.

Antikorozní ochrana je provedena žárovým zinkováním podle EN ISO 1461.

Vyrábíme gabiony pro různé účely použití z drátěných sítí s následujícími parametry:
- oko 50x100, 100x100 nebo jiné,
- drát Ø 3,5 - 6,0 mm.

 
Polityka prywatności