Systém ocelových plotových dílců slouží k zabezpečení průmyslových objektů, veřejně prospěšných staveb a obytných budov. Nachází také široké využití při ohrazování sportovišť, rekreačních ploch, stavenišť a městských parků.

Plotové dílce tvořené ocelovými rošty se používají také v továrních halách pro zabezpečení nebo oddělení jednotlivých pracovišť.

Nabízíme tři standardní typy oplocení, lišící se konstrukcí plotových dílců.  Jsou to:

 
Polityka prywatności