+48 74 867 40 65

Czym charakteryzują się kraty nacinane?

Czym charakteryzują się kraty nacinane?

Czym charakteryzują się kraty nacinane?

Zdecydowana większość instalacji przemysłowych oraz maszyn i urządzeń wymaga zamontowania odpowiednich ciągów komunikacyjnych, dających dostęp do ich poszczególnych elementów w celu kontrolowania bieżącego działania lub konserwacji. Służące do tego celu podesty, rampy i schody powinny być wykonane ze specjalnych krat pomostowych, które zmniejszając wagę konstrukcji, jednocześnie dzięki swej odpowiedniej budowie chronią przed zagrożeniami występującymi w przypadku konkretnych warunków i oddziaływań zewnętrznych. Wśród różnych typów stosowanych podłoży znajdują się m.in. kraty seratowane, nazywane także nacinanymi. Przekonajmy się, czym charakteryzują się kraty tego rodzaju oraz sprawdźmy, gdzie i dlaczego się ich używa.

Co wyróżnia kraty nacinane?

Kraty nacinane mają budowę podobną do innych krat pomostowych. Składają się z ułożonych prostopadle do siebie płaskowników. Struktura jest wzmacniana wprasowywanymi równolegle listwami o mniejszej wysokości. Są one wykonane ze stali ocynkowanej, co chroni przed korozją. Oczka stworzonej w ten sposób siatki mogą mieć różne rozmiary w zależności od potrzeb, a także być osadzone w ramie albo mieć postać stopni do budowy wszelkiego rodzaju schodów. Tym, co wyróżnia kraty seratowane, są nacięcia w wierzchniej części wykorzystywanych płaskowników. Mogą one też występować w formie ostrych zębów powstających przez wycinanie w materiale leżących obok siebie półokręgów, a także łagodniejszych przy ich większym oddaleniu. Wytwarza się także kraty z zębami o kształcie trapezów.

Gdzie używa się krat seratowanych?

Kraty seratowane są stosowane tam, gdzie zachodzi potrzeba zmniejszenia ryzyka poślizgnięcia się i upadku. Montuje się je w miejscach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, a także błotem. Kraty nacinane są też instalowane w przestrzeniach zalewanych przez wodę lub inne ciecze, jak również na zewnątrz budynków, chroniąc przed zbieraniem się lodu i zaleganiem śniegu. Dość często używa się ich również na wyjątkowo stromych schodach.