+48 74 867 40 65

Eksploatacja i konserwacja krat pomostowych kompozytowych

Eksploatacja i konserwacja krat pomostowych kompozytowych

Prosimy o stosowanie i przestrzeganie poniższych rad:

  • Należy unikać silnych uderzeń ciężkimi ostrymi przedmiotami (narzędziami), ponieważ mogą one spowodować miejscowe uszkodzenia, a także pęknięcia wzmocnień szklanych. Nie należy ciągnąć ciężkich przedmiotów o ostrych krawędziach.
  • Uderzenia mogą spowodować odszczypania i pęknięcia na powierzchni zewnętrznej kraty. Kraty kompozytowe zostały zaprojektowane w ten sposób, iż zbrojenie (włókno szklane) nadające kratom wytrzymałość mechaniczną, znajduje się głęboko wewnątrz ścianek kratownicy, po to aby uniknąć ewentualnego osłabienia przekroju krat w wypadku odszczypania. Małe odpryski nie osłabiają wytrzymałości kraty i może ona być dalej użytkowana.
  • Po zamontowaniu i podczas eksploatacji w środowisku alkaicznym na powierzchni krat może pojawić się biały nalot, nie ma on wpływu na ich wytrzymałość.
  • Okresowe czyszczenie (kraty  w zasadzie nie wymagają konserwacji) należy przeprowadzać dostępnymi w handlu środkami oraz przy użyciu myjek ciśnieniowych – uwaga nie używać myjek parowych.
  • Należy dokonywać okresowego przeglądu elementów mocujących w zależności od środowiska pracy krat. Jeżeli zostaną stwierdzone uszkodzenia należy je na bieżąco wymieniać.