+48 74 867 40 65

Jak klasyfikuje się stal?

Jak klasyfikuje się stal?

Jak klasyfikuje się stal?

Stal jest materiałem, który szeroko wykorzystuje się w różnych zastosowaniach przemysłowych oraz w budownictwie. Powstają z niej elementy maszyn i urządzeń od masywnych korpusów po wykonane z wielką dokładnością detale, a także wszelkiego typu konstrukcje stalowe używane jako struktury nośne obiektów budowlanych jak również instalacji. Ze stali robi się też wiele przedmiotów codziennego użytku. Ponieważ właściwości stali zależą od jej składu chemicznego, sposobu wytwarzania oraz zastosowanych metod jej ulepszania w użyciu znajduje się wiele jej gatunków. Dla ułatwienia obrotu stalą i dobierania jej do konkretnych rozwiązań stosuje się różne klasyfikacje. Przekonajmy się, które z nich wykorzystuje się najczęściej w praktyce.

Podział stali według składu

Jednym z najczęściej wykorzystywanych podziałów jest grupowanie gatunków według ich składu chemicznego. Podstawowym rozróżnieniem jest tu zawartość dodatków wpływających na zmianę właściwości użytkowych. Stale, które składają się jedynie z węgla i żelaza oraz śladowych ilości innych substancji to stale niestopowe. Gatunki, gdzie celowo wprowadzono dodatkowe substancje – może to być m.in. chrom, nikiel, mangan, tytan albo wanad – to stale stopowe. Podobnie jak w stalach niestopowych mogą się w nich znaleźć także małe ilości zanieczyszczeń np. fosforu.

Podział stali według zastosowań

Stale są też dzielone na kategorie wyróżniane na podstawie zastosowań, w których sprawdzają się najlepiej z uwagi na swoją charakterystykę wytrzymałościową. W tej klasyfikacji stale dzieli się m.in. na konstrukcyjnemaszynowe i narzędziowe. W ich obrębie klasyfikacja może być rozszerzona – dla stali konstrukcyjnych będą to np. stale ogólnego przeznaczenia czy stale o podwyższonej wytrzymałości.

Podział stali ze względu na właściwości i możliwości obróbki

Stale dzieli się też na grupy z uwagi na ich parametry użytkowe oraz możliwe technologie ich ulepszania i obróbki. Dobrym przykładem są tu stale nierdzewne oraz stale kwasoodporne, a także stale spawalne, przeznaczone do ulepszania cieplnego, azotowania i nawęglania.