+48 74 867 40 65

Jak powstają kraty kwasoodporne?

Jak powstają kraty kwasoodporne

Jak powstają kraty kwasoodporne?

Kraty kwasoodporne wytwarzane są ze specjalnej stali, która jest uodporniona na działanie substancji chemicznych. Podczas ich produkcji wykorzystuje się różne techniki takie jak spawanie oraz łączenie mechaniczne. Ten wymagający proces wykonywany jest przez wykwalifikowanych profesjonalistów przy pomocy specjalistycznych urządzeń. Następnym krokiem, który decyduje o tym, czy kraty będą odpowiednio pełnić swoje funkcje jest odpowiedni montaż. Na każdym etapie tworzenia i montowania krat kwasoodpornych najważniejsze jest zachowanie szczególnej staranności.

Kraty kwasoodporne mogą być zgrzewane lub wciskane. W obu rodzajach krat występują płaskowniki nośne, które są ustawione pionowo w równych od siebie odległościach i mają za zadanie przejmować obciążenie kraty. Oprócz nich w wersji zgrzewanej pojawiają się specjalnie przygotowane pręty poprzeczne, które są umieszczone prostopadle do płaskowników nośnych i są z nimi spajane w miejscach stykowych przy użyciu techniki zgrzewania oporowego, co pozwala uzyskać trwałe zespolenie.

W kratach kwasoodpornych wyciskanych zamiast prętów znajdują się płaskowniki poprzeczne. Jak wskazuje ich nazwa, układane są poprzecznie do płaskowników nośnych. Następnie są w nie wprasowane, dzięki czemu otrzymujemy trwałą i precyzyjnie wykonaną strukturę, która jest w stanie utrzymać obciążenia rozłożone, a także skoncentrowane. Istotnym parametrem krat kwasoodpornych jest wielkość oczka w kratach. To właśnie ona oznacza długość odstępu pomiędzy sąsiednimi płaskownikami nośnymi oraz między sąsiadującymi prętami lub płaskownikami poprzecznymi.

Gdzie są wykorzystywane kraty kwasoodporne?

Kraty kwasoodporne dzięki swoim właściwościom znajdują zastosowanie tam, gdzie zwykłe ocynkowane lub czarne kraty nie pełnią dobrze swojej roli. Takie sytuacje mają miejsce, gdy występuje agresywne chemicznie środowisko, czyli na przykład w przemyśle rolno – spożywczym oraz chemicznym. Duże stężenie kwasów, na które tego rodzaju kraty są odporne występuje w mleczarniach, zakładach chemicznych, na terenach oczyszczalni ścieków oraz myjniach samochodowych.