+48 74 867 40 65

Jak wygląda montaż krat kompozytowych

Jak wygląda montaż krat kompozytowych

Kraty kompozytowe można bez trudu przycinać (w razie potrzeby) na żądany wymiar przecinarką z tarczą diamentową, lub piłką do metalu. Na miejscu w trakcie montowania można wycinać przejścia rur przez kraty i otwory na armaturę.
Ważne – należy przemalować lakierem poliuretanowym lub roztworem żywicy poliestrowej miejsca cięcia.

UWAGA!
Kraty kompozytowe należy mocować do konstrukcji nośnej za pomocą uchwytów mocujących oraz śrub przez nas zalecanych, według naszych wytycznych. W określonych przypadku, gdy kraty nie zostaną w prawidłowy sposób zamocowane może wystąpić skurcz technologiczny laminatu, który może spowodować odkształcanie się krat. Ponadto brak mocowania lub zastosowanie innych sposobów montażu niż przez nas zalecany nie gwarantują prawidłowej eksploatacji i zwalniają nas z zobowiązań określonych gwarancją.