+48 74 867 40 65

Norma ISO 3834-2

Norma ISO 3834-2

Spawanie i związane z nim procesy mają znaczny wpływ na jakość wykonywanych produktów (wyrobów wyposażenia domowego, środków transportu, aż po bardzo skomplikowane konstrukcje metalowe, takie jak na przykład statki, mosty itp.). Wyroby tego typu powinny być wykonane z niezwykłą precyzją, dlatego tak ważne jest zapewnienie nadzoru nad ich jakością już od fazy projektowania. Jest to istotne zwłaszcza z uwagi na specyfikę samego spawania – niemożliwe jest bowiem sprawdzenie jego jakości bez niszczenia wyrobu, a zaawansowane badania nieniszczące z kolei nie poprawią już jakości osiągniętych wyników.

Norma ISO 3834 – „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych” składa się z pięciu części. ISO 3834-1 odnosi się do kryteriów wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości, ISO 3834-2 – dotyczy pełnych wymagań jakości, ISO 3834-3-standardowych, a ISO 3834-4 – podstawowych. W części piątej (ISO 3834-5) z kolei wyszczególniono dokumenty, których wymagania powinny być spełnione w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości według części 2, 3 lub 4 standardu.

Nasza Firma od 2014 roku spełnia wymagania ISO 3834-2.

Celem wsparcia wymagań jakości ISO 3834-2, wprowadziliśmy następujące elementy systemu zarządzania jakością:
•    nadzór nad dokumentami i zapisami,
•    odpowiedzialność kierownictwa,
•    zapewnienie zasobów,
•    kompetencje, świadomość szkolenie personelu,
•    planowanie wyrobu,
•    określenie wymagań dotyczących wyrobu,
•    przegląd wymagań dotyczących wyrobu,
•    zakupy,
•    walidacja procesów,
•    własność klienta,
•    audyt wewnętrzny,
•    monitorowanie i pomiary wyrobu.