+48 74 867 40 65

Normy jakości drabin i stopni

Normy jakości drabin i stopni

Normy jakości drabin i stopni

Schodowe konstrukcje stalowe, służące do poruszania się w zakładach pracy oraz budynkach użytkowych, powinny zapewniać bezpieczeństwo korzystającym z nich osobom. Sposób ich produkcji i materiały, z których są wykonane, muszą spełniać rygorystyczne normy i być stale poddawane kontroli. Te same normy dotyczą też drabin aluminiowych, które są produktami atestowanymi.

Czym jest norma EN 1090 dla produktów stalowych i aluminiowych?

Norma EN 1090 dla konstrukcji stalowych i aluminiowych wynika z unijnego rozporządzenia budowlanego nr 305/2011. Wszystkie produkty spełniające tę normę są bezpieczne w użytkowaniu oraz mogą być sprzedawane na rynku rodzimym i zagranicznym. Aby spełnić wymogi normy, w zakładzie musi działać ZKP – Zakładowa Kontrola Produkcji, certyfikowana przez odpowiednią firmę notyfikacyjną. Rolą ZKP jest monitorowanie i zapisywanie wszystkich wdrażanych procedur oraz monitoring produkcji każdego elementu.

EN 1090 dotyczy wykonania konstrukcji stalowych i aluminiowych i dzieli się na 3 kategorie:

  • EN 1090-1 – zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych,
  • EN 1090-2 – wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych,
  • EN 1090-3 – wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji aluminiowych.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo prowadzi prace spawalnicze, ZKP powinna spełniać wymogi ISO 3834.

Ustalenie normy pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa konstrukcji. Zmiany wprowadzone do nowego brzmienia norm w zakresie wytycznych EN 1090-1 i EN 1090-2/3 wskazują, że producenci niespełniający wymogów mogą zostać obciążeni karą finansową do wysokości 100 tysięcy złotych. Kara może być również nałożona na producentów bezpodstawnie posługujących się na swoich produktach znakiem CE. W przypadku nie oznakowania produktu, kara może wynieść do 20 tysięcy złotych.

Normy dla stali w powłoce cynkowej

Wybory stalowe cynkowane spełniające normę PN-EN ISO 1461 mogą być bezpiecznie użytkowane w konstrukcjach nośnych. Cynkowanie elementów stalowych zapobiega korozyjnemu działaniu warunków atmosferycznych. Norma określa sposób, w jaki elementy stalowe podlegają cynkowaniu. W zależności od gatunku stali powłoka będzie połyskująca lub matowa. EN ISO 1461 oznacza cynkowanie metodą zanurzeniową, a cały proces podlega rygorystycznej kontroli na każdym etapie. Na rynek niemiecki elementy stalowe nośne muszą zostać zaprojektowane zgodnie z wytycznymi DASt 022 oraz spełniać niemieckie normy DIN 18800-7, które dzieli się na 5 klas konstrukcyjnych (A-E). Norma DIN 18800-7 określa warunki dla konstrukcji stalowych nośnych oraz kwalifikuje wykonawców. Certyfikacja otrzymywana jest dla każdej klasy osobno.