+48 74 867 40 65

Spawanie elektrodami otulonymi

Spawanie elektrodami otulonymi

Spawanie elektrodami otulonymi

Spawanie elektrodami otulonymi (ang. shielded metal arc welding – SMAW, metoda 111 ) – metoda spawania łukowego przy pomocy topliwej elektrody metalowej pokrytej otuliną topnika.
Prąd elektryczny (stosownie do potrzeb przemienny lub stały) wytwarza łuk elektryczny pomiędzy łączonymi metalami, a elektrodą.
W czasie spawania elektroda topnieje, rozkładają się związki chemiczne zawarte w otulinie elektrody dając substancje gazowe, które służą za gaz osłonowy,a powstały w wyniku obłok chroni stopiony metal przed utlenianiem i zanieczyszczeniem spowodowanym składnikami atmosfery. Część otuliny topi się tworząc płynny żużel, pokrywając krople metalu sciekjące z elektrody.
Następnie żużel wypływa na powierzchnię stopionego metalu i zastyga tworząc w ten sposób na jego powierzchni płaszcz chroniący przed dalszym utlenianiem podczas chłodzenia spawu. Żużel należy usunąć z ostygłego spawu przez ostukanie go specjalnym młotkiem. W czasie spawania należy sukcesywnie usuwać żużel i wymieniać końcówki elektrod na nowe elektrody. W efekcie dużą część czasu zabierają dodatkowe zabiegi zmniejszając efektywność czasową tej metody. Przyjęte jest, że tylko 25% czasu spawania przeznaczone jest na kładzenie spawu.
Dobór właściwej techniki spawania zależy od składu metalu spawanego, elektrody, pozycji i rodzaju kładzionego spawu elektrody.
Przed spawaniem brzegi łączonych przedmiotów powinny być odpowiednio przygotowane, dokładnie oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń zakłócających prawidłowy przebieg procesu i obniżających jakość złącza takich jak: farby, smary, lakiery, żużel po cięciu termicznym., tak aby zapewnione było prawidłowe wykonanie połączenia przy max. wydajności spawania.
Z powodu swojej uniwersalności i prostoty MAW jest jedną z najpopularniejszych metod spawania na świecie.
Dominuje w przemyśle naprawczym i konserwacyjnym jest mocno wykorzystywana w produkcji przemysłowej oraz w budowie konstrukcji stalowych.
Niskie ceny sprzętu, oraz szeroka stosowalność metody leży u podstaw jej popularności, szczególnie pośród amatorów i małych przedsiębiorstw.