+48 74 867 40 65

Spawanie MIG/MAG

spawanie mig/mag

Spawanie MIG/MAG

Spawanie MIG/MAG  (ang. Metal Inert Gas / Metal Active Gas)  –spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG, metoda 131) lub w osłonie gazów aktywnych (MAG, metoda 135)[
W spawaniu tym łuk elektryczny wytworzony jest między spawanym materiałem a elektrodą (drutem spawalniczym) i jest chroniony przez specjalną osłonę gazową. Do osłona gazowej obojętnej najczęściej wykorzystuje się argon lub hel., a do aktywnej stosuje się dwutlenek węgla lub jego mieszaniny z argonem. Drut jest stale podawany poprzez zespół podający i uchwyt spawalniczy aż do jeziorka spawalniczego. W metodzie tej mają zastosowanie druty lite (GMWA) oraz rdzeniowe (FCAW-GS – spawanie drutem rdzeniowym osłonowym). Poprzez odpowiedni  dobór drutów elektrodowych można spawać większości materiałów (różne metale).

Jest obecnie jedną z najpowszechniej stosowanych metod spawania konstrukcji. Dokładna osłona łuku jarzącego się między spawanym materiałem, a elektrodą topliwą zapewnia, że w bardzo korzystnych warunkach jest formowana spoina.
Spawanie MIG/MAG może być zastosowane do wykonania wysokiej jakości połączeń wszystkich metali. Należą do nich stale odporne na korozję, stale węglowe i niskostopowe, miedź, aluminium, nikiel i ich stopy.
Spawanie MIG/MAG polega na stapianiu materiału elektrody topliwej i materiału spawanego ciepłem łuku elektrycznego jarzącego się pomiędzy elektrodą topliwą i spawanym przedmiotem, w osłonie gazu obojętnego lub aktywnego. Metal spoiny formowany jest z nadtopionych brzegów materiału spawanego i metalu stapiającego się drutu elektrodowego.
Spawanie prowadzone może być prądem przemiennym lub stałym we wszystkich pozycjach. Obecnie prawie wyłącznie stosuje się spawanie MIG/MAG prądem stałym z biegunowością dodatnią. Spawanie prowadzone jest w sposób zrobotyzowany, jako półautomatyczne (zmechanizowane) lub automatyczne.