+48 74 867 40 65

Spawanie – rodzaje

Spawanie - rodzaje

Spawanie – rodzaje

Jest jednym z procesów spajania, czyli trwałego łączenia materiałów w wyniku, którego uzyskuje się połączenie o fizycznej ciągłości materiałowej. Obecnie ta metoda łączenia metali jest najbardziej rozpowszechnionym sposobem spajania. Samo połączenie powstaje w procesie fizycznym (nagrzanie), jest to rodzaj złącza, które łączy materiały poprzez ich miejscowe stopienie i zestalenie z dodaniem lub bez dodania spoiwa (dodatku spawalniczego). Stosuje się do łączenia metali (głownie stali) i sztucznych tworzyw. Stopione spoiwo łącznie ze stopionymi brzegami części łączonych, tworzy po ostygnięciu spoinę.

W naszym zakładzie spawanie wykonujemy wykorzystując metody 111131135141 w oparciu o normę PN-EN ISO 3834-2 i normę PN-EN 1090-2

Spawanie, metody:

1.    spawanie elektryczne : stosuje się do spajania blach o grubości od 1 mm do 80 mm, z użyciem spawarki, w temperaturach do 4000°C urządzenie opiera swoją pracę na zjawisku łuku elektrycznego
•    spawanie elektrodami otulonymi (Metoda 111)
•    spawanie łukiem krytym
•    spawanie w osłonie gazów
–   Metoda MIG 131 (Metal Inert Gas) – w sposób automatyczny lub półautomatyczny, metoda ta jest stosowana do napawania i spawania i we  wszystkich pozycjach poprzez spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego (AR, He, Ar + He)
–   Metoda MAG 135 (Metal Active Gas) – w osłonie gazu aktywnego chemicznie (CO2, CO2 + gaz obojętny) jest to spawanie łukowe
–    Metoda TIG 141 (Tungsten Inert Gas) – w osłonie gazów obojętnych (Ar, He, Ar + He) jest to spawanie łukowe elektrodą nietopliwą Umożliwia ona łączenie ze sobą różnych metali i stopów jak również spawanie prawie wszystkich metali. Uzyskiwany metal spoiny jest stopem roztopionej części materiału rodzimego i spoiwa (drut, pręt, pałeczka) podawanego w strefę jarzenia się łuku. Częściej stosowane są stopy zbliżone składem do materiału rodzimego jednak z domieszkami, które powodują poprawę jakości połączeń spawanych w różnych jej aspektach. TIG charakteryzuje się możliwością stosowania we wszystkich pozycjach.
–    Spawanie łukowe drutem rdzeniowym.
2.    spawanie gazowe 311-G : stosuje się przy spajaniu blach o grubości od 0,4 mm do 40 mm, w temperaturach do 3100°C najczęściej przy spalaniu acetylenu.
3.    spawanie plazmowe ,
4.    spawanie laserowe ,
5.    spawanie hybrydowe ,
6.    spawanie elektronowe ,
7.    spawanie żużlowe ,
8.    spawanie tarciowe.