+48 74 867 40 65

Zalety konstrukcji stalowych o modułowym charakterze

Zalety konstrukcji stalowych o modułowym charakterze

Zalety konstrukcji stalowych o modułowym charakterze

Ważną częścią wyposażenia budynków przemysłowych jest montowana w nich infrastruktura, która musi być dopasowana do potrzeb związanych ze sposobem wykorzystywania obiektu. Zwykle koniecznymi składowymi okażą się rozmaite konstrukcje stalowe np. ciągi komunikacyjne w postaci m.in. klatek schodowych, ramp, pomostów roboczych czy wszelkiego rodzaju barierek. Przy przygotowywaniu wielu z nich bardzo szeroko korzysta się z elementów modułowych. Przekonaj się, czym one są i sprawdź, dlaczego warto ich używać.

Czym jest budowa modułowa konstrukcji?

Budowa modułowa zakłada wykorzystanie przy tworzeniu konstrukcji elementów o wystandaryzowanych charakterze, które mogą obejmować kilka różnych typów komponentów, a ich zestawienie w sposób najlepiej odpowiadający wymogom funkcjonalnym pozwala na uzyskanie całości o założonych wcześniej parametrach. Metoda ta jest wykorzystywana także w przypadku konstrukcji stalowych, które nierzadko powstają przez użycie kilku podstawowych składowych, łączonych ze sobą w rozmaitych konfiguracjach. Przykładem mogą tu być pomosty robocze, które wykonuje się z użyciem gotowych krat pomostowych.

Jakie korzyści płyną ze stosowania elementów modułowych?

Podstawowymi celami używania elementów modułowych są chęć przyspieszenia prac projektowych oraz wykonawczych dzięki korzystaniu z powtarzalnych pod względem wymiarów i sposobu montażu komponentów, a także optymalizacja związanych z tymi procesami kosztów, ponieważ ich wytwarzanie okaże się znacznie tańsze np. dzięki daleko posuniętej automatyzacji technologii produkcji. Moduły mogą też pomóc w wyborze konkretnego rozwiązania konstrukcyjnego oraz ułatwić obliczenia wytrzymałościowe. Plusem będzie też stosunkowo prosta naprawa przez wymianę uszkodzonych części, a także ułatwiona rozbudowa.