• kraty zastosowanie
  kraty zastosowanie
 • kraty zastosowanie
  kraty zastosowanie

Układanie krat pomostowych - wytyczne

 

Podczas projektowania i układania krat - od słupów przechodzących przez pomosty, od krawędzi kończących profile, od rur, ścian, obudów hal, powinny być zachowane odległości.

Poniższe rysunki przedstawiają zalecenia. Pokazują także, jakie odległości powinny być zachowane pomiędzy kratami podczas ich układania.

Odległości pomiędzy kratami na etapie projektowania, należy przyjmować za równe zero. Należy również pamiętać, że kraty wykonywane są w tolerancjach ujemnych. Zachowanie zalecanych wymiarów zapewni właściwe zaprojektowanie i ułożenie krat na pomostach.

 • montaż krat- rzut
  montaż krat- rzut
 • montaż krat- rzut
  montaż krat- rzut
 • montaż krat- rzut
  montaż krat- rzut
 • montaż krat- rzut
  montaż krat- rzut
 
Polityka prywatności