Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

Projekt: Dotacja na kapitał obrotowy dla RAPMET Sp. z o.o.

Cel: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19

Wartość projektu: 82 150.17 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 100%

 
Polityka prywatności