• technologia
    technologia
  • technologia
    technologia
  • technologia
    technologia

Poradnik techniczny

 

W tym dziale zapoznamy Państwa z technologiami, które stosujemy podczas wytwarzania naszych produktów, czyli metodami przygotowania i prowadzenia procesów podczas przetwarzania lub produkcji naszych wyrobów.
Procesy technologiczne, które stosujemy są częścią procesu produkcyjnego, związanego bezpośrednio ze zmianą wymiarów, kształtu, struktury powierzchni (np.: poprawy estetyki), własności fizykochemicznych, a także łączenia elementów w jeden wyrób. Procesy te polegają także na tworzeniu kolejnych etapów przechodzenia dokumentacji konstrukcyjnej wraz z przypisanym materiałem. Powodując, że czas pracy niezbędny do wykonania danej czynności podlega normalizacji. Karta technologiczna i normatyw materiałowy to dokumenty najczęściej związane z procesem technologicznym.

Czynności, które towarzyszą procesowi technologicznemu dzielimy na:
1.    czynności mające charakter pomocniczy (zdejmowanie i zakładanie narzędzi obrabiających itp.),
2.    czynności związane ze zmianą formy (kształtu) obrabianego materiału, których celem jest otrzymanie zaplanowanego wyrobu.

W naszym przypadku procesy obejmują takie działania jak spawanie,  cięcie-perforownie-fomowanie, łączenie mechaniczne, nitowanie, zgrzewanie, wycinanie, wykrawanie, lutowanie, wciskanie, zaciskanie, obróbka ręczna, obróbka mechaniczna, obróbka plastyczna, cynkowanie, malowanie, malowanie proszkowe, znakowanie, testowanie i inne.

Urządzenia i aparaty produkcyjne służące do przeprowadzenia procesu technologicznego, współdziałające ze sobą według określonych założeń, nazywa się ciągiem technologicznym lub układem technologicznym. Urządzenia, które kierują przebiegiem procesu, a także urządzenia pomocnicze służące do transportu materiałów (do ich przechowywania), mają bardzo ważny udział w procesie technologicznym. Kompletna aparatura wykonująca określony program produkcyjny, złożona z urządzeń produkcyjnych i pomocniczych, nazywana  jest instalacją produkcyjną.

 
Polityka prywatności